Dret, Política i Gestió Pública

34

Màster Universitari Online en Govern i Gestió Pública a l'Amèrica Llatina

Màster en Assessoria Fiscal

Màster Universitari en Polítiques Públiques i Socials

Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social

Màster en Mediació Professional

Postgrau en Dret de la Seguretat Social

Postgrau en Dret Laboral

Postgrau en Compliance

Diploma de Postgrau en Disseny i Avaluació de Polítiques Públiques

Màster en Drets Civils, Tecnopolítica i Cultura Digital

.