Dret, Política i Gestió Pública

34

Postgrau en Tecnopolítica i Drets a l'Era Digital

Màster Universitari en Advocacia + Màster en Dret Penal Econòmic i Compliance

Màster Universitari en Advocacia + Màster en Dret de Danys i de l'Assegurança

Màster Universitari en Advocacia

Màster Universitari en Advocacia + Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social

Màster Universitari Online en Govern i Gestió Pública a l'Amèrica Llatina

Màster en Assessoria Fiscal

Màster Universitari en Polítiques Públiques i Socials

Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social

Màster en Mediació Professional

.