Pestanyes primàries

Màster Universitari en Gestió Financera i Auditoria de l'Empresa

Sortides professionals

El programa s'adreça a totes les persones interessades a dirigir financerament una empresa i adquirir coneixements del camp de l'auditoria, tant des d'un punt de vista extern com intern. En el màster participen tant persones que inicien la seva carrera professional i volen accedir al món de l'auditoria, com professionals del sector interessats a actualitzar o aprofundir els coneixements.

Participants d'anys anteriors han trobat sortida professional en les quatre grans empreses d'auditoria, així com en altres empreses d'auditoria de referència: 

  • Ernst & Young
  • KPMG
  • PWC
  • Deloitte
  • Mazars
  • Grant Thornton
  • Faura Casas

Addicionalment, el Màster també t'obrirà portes per treballar en multinacionals de referència en les àrees de controlling, comptabilitat de costos, comptabilitat financera o auditoria interna. Participants d'anys anteriors estan actualment treballant a Henkel o Danone.

.