Pestanyes primàries

Màster Universitari en Assessorament Genètic

Metodologia

  • Coneixements teòrics

El programa inclou coneixements teòrics amplis, desenvolupats fonamentalment durant el primer any, en totes les àrees de la genètica mèdica. El programa teòric s'estructura en classes teòriques clàssiques i un nombre més gran de classes d'aprenentatge basat en problemes (ABP) amb l'objectiu de promoure l'aprenentatge actiu del participant.

  • Experiència de laboratori

L'assessor genètic ha de conèixer els mètodes i els procediments bàsics de laboratori, per la qual cosa el programa contempla la formació en laboratoris acadèmics, públics o privats amb capacitat docent acreditada, laboratoris assistencials i de recerca en les àrees de citogenètica, molecular, bioquímica i laboratoris de cribatge poblacional.

  • Entrenament clínic

Durant el curs, l'estudiant participarà en activitats clíniques supervisades per genetistes experts en cadascuna de les àrees de la genètica clínica, amb l'objectiu d'estimular la seva independència i facilitar l'adquisició d'experiència de primera mà en l'activitat professional amb pacients i famílies amb malalties genètiques.L'activitat clínica és objecte d'avaluació continuada tant per la qualitat dels coneixements científics adquirits, com per l'abordatge assistencial integral del pacient, que ha d'incloure elements clau en la relació pacient-assessor que són imprescindibles per a una activitat professional amb la qualitat adequada. La necessitat d'una formació clínica de primera mà limitarà el nombre de places per consulta a 1 o 2.

  • Experiència docent

Igualment, els participants treballaran presentacions, exercicis de classe i projectes per a l'elaboració de material educatiu per a diverses audiències, així com activitats comunicatives reals. L'objectiu d'aquest treball és facilitar la capacitat de preparar i impartir presentacions educatives a pacients, professionals i a la comunitat en general.

  • Experiència en recerca clínica

L'estudiant participarà en un o diversos projectes de recerca clínica amb l'objectiu d'entendre la imbricació de l'assistència i la recerca en genètica mèdica. Durant el curs es treballen les habilitats de comunicació i publicació de casos clínics excepcionals, el disseny d'estudis quantitatius i la redacció de memòries de recerca.A més a més, es treballen les habilitats d'informació a l'usuari per proposar la seva participació en projectes i en l'elaboració i obtenció de consentiments informats.

Avaluació

Es realitzen avaluacions objectives de totes les àrees d'aprenentatge, entre elles, les classes teòriques, l'ABP i pràctiques d'ordinador, les pràctiques de laboratori i les pràctiques clíniques. S'elaboren formularis objectius que permeten que l'avaluador qualifiqui el participant amb detall i concreció. Cal excel·lència en tots els àmbits de la formació, i l'assistència es tindrà en compte, tot i que se n'exigeix un percentatge elevat (80%) dels crèdits teòrics i el 100% de les activitats pràctiques.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.