Pestanyes primàries

Màster Universitari en Assessorament Genètic

Requisits d'admissió

Estar en possessió d'un títol universitari (llicenciatura o grau) de l'àmbit de les Ciències (Biologia, Bioquímica, Farmacèutica, Medicina). Els alumnes amb titulacions de Psicologia o Infermeria hauran de cursar uns complements formatius (4 ECTS).

 • Coneixement de l'anglès

S'haurà de presentar un certificat oficial del nivell d'anglès amb aquests mínims de puntuació:

Common European Framework of Reference (CEFR): B1

Procés d'admissió i matriculació

 1. Sol·licitud d'admissió.

Les dates i detalls del procés d'admissió s'actualitzaran pròximament.

 • Ompliu el formulari d'admissió online .
 • Aboneu 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quota és a compte de l'import de la matrícula i es retornarà en cas que l'aspirant no sigui admès.
 • Per completar la teva candidatura, et demanarem que ens facis arribar un seguit de documents que el Comitè d'Admissions necessita per poder valorar el teu perfil i la teva adequació al programa.
  • Carta de presentació
  • Currículum
  • Còpia escanejada del títol universitari (si estàs cursant l'últim any de la teva titulació, per l'admissió aportaràs l'expedient acadèmic) o del resguard conforme s'han pagat els drets d'expedició de títol (només s'acceptaran a partir de l'any 2008)
  • Còpia escanejada de l'expedient acadèmic
  • Còpia escanejada del DNI o passaport
  • Fotografia de mida carnet (format jpg)
  • Drets i deures del participant signat
  • Acreditació del nivell de llengua anglesa equivalent al B1 del Marc Comú Europeo de Referència per a les Llengues.

En determinats casos es podrà sol·licitar documentació addicional.

El lliurament d'aquesta documentació es realitzarà a través d'una plataforma específica a la que se't donarà accés.

2. Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

 

3. Matriculació

Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans d'iniciar-se l'activitat acadèmica caldrà presentar la documentació original següent:

 • Fotocòpia títol universitari compulsat i/o legalitzat
 • Fotocòpia de l'expedient acadèmic compulsat i/o legalitzat

En cas de tenir titulació estrangera, consulta aquí la documentació que hauràs de presentar.

Per a garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.

Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és 1547 .

.