Pestanyes primàries

Màster Universitari en Animació

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

El Màster Universitari en Animació comprèn una sèrie d'àrees temàtiques que engloben els diferents coneixements necessaris per la formació del realitzador. En la dinàmica del curs organitzem els continguts de manera que siguin paral·lels o seqüencials, segons el cas. Per això hi ha una sèrie d'exercicis que superen el marc de les assignatures i vinculen elements de diverses d'elles responent a una organització general del curs que planteja un apropament progressiu als coneixements necessaris per produir una peça animada.

Aquests són els continguts que conformaran les assignatures:

 • Introducció a la imatge sintètica
 • Modelatge i esculpit digital
 • Materials i texturització
 • Rigging
 • Render i il·luminació
 • Animació tradicional
 • Animació per ordinador
 • Història de l'animació: visionament i anàlisi.
 • Morfologia del moviment
 • Estructures del llenguatge audiovisual
 • Taller de guió
 • Tecnologia del vídeo
 • Disseny d'art i de personatges
 • Taller de modelatge amb fang
 • Disseny i edició de so
 • Dispositius tecnològics
 • Postproducció audiovisual
 • Croquis de moviment
 • Projecte final

Assignatures

 • Morfologia del Moviment (16 hores)
 • Escoles en la Història de l'Animació (72 hores)
 • Animació 1 (40 hores)
 • Animació 2 (48 hores)
 • Animació 3 (108 hores)
 • Modelatge 1 (32 hores)
 • Modelatge 2 (50 hores)
 • Imatge 1 (20 hores)
 • Imatge 2 (50 hores)
 • Imatge 3 (12 hores)
 • Postproducció (12 hores)
 • Estructures del Llenguatge Audiovisual (38 hores)
 • Imatge i Disseny (82 hores)
 • Postproducció (12 hores)
 • So (20 hores)

Total: 518 hores de classe

Projecte final (120 hores) Es compon de dues parts:

 • 1a part. Entre els mesos de maig i juliol cada alumne desenvoluparà un projecte personal i el presentarà en forma de preproducció completa: guió, disseny d'art i personatges, modelatge de personatges, etc.
 • 2a part. D'entre els projectes que es presentin se n'escullen un nombre determinat per realitzar-los, mirant de preservar la varietat estilística i ideològica del curs. Aquests treballs els realitzaran la totalitat dels alumnes dividits en grups segons les àrees creatives i/o tècniques que vulguin desenvolupar.

* La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Màster Universitari en Animació expedit per la Universitat Pompeu Fabra

* Títol màsters universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent en el moment de la sol·licitud del títol.

estudi verificat

.