Pestanyes primàries

Màster Universitari en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa (especialitat en International Finance and Accounting)

Metodologia

El Màster universitari en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa (especialitat International Finance and Accounting) combina teoria i pràctica amb una metodologia molt participativa. L'objectiu docent és aprofundir tant en els marcs conceptuals, per entendre i analitzar el món de la direcció financera, com en les aplicacions més avançades que s'utilitzen actualment.

La metodologia pedagògica de la modalitat presencial fomenta la interacció entre els participants i combina, entre altres coses, casos, jocs d'empresa, treballs en grup i presentacions d'informes.

A l'exposició de conceptes teòrics per part dels professors s'hi afegeix la intervenció activa dels participants, que discuteixen i resolen casos pràctics; en equip, desenvolupen jocs de rol i d'empresa basats en problemes reals i actuals, i preparen un projecte que posa en pràctica tots els coneixements adquirits.

Entre sessions, els participants estudien la documentació proporcionada i preparen els exercicis que posteriorment es resoldran a classe. Per cada hora lectiva es calculen entre una i dues hores de feina fora de l'aula.

Avaluació

L'avaluació es fa prenent com a base l'assistència a classe (80% de les sessions de cada mòdul), la participació a classe, la realització de treballs, tests, exercicis i l'elaboració de la Tesina-Projecte.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.