Pestanyes primàries

Màster en Traducció Literària i Audiovisual

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

MÒDUL I (comú als dos programes de postgrau)

El mòdul I obre espais de reflexió i aporta informació actualitzada en àmbits específics i compartits de: la literatura, la comunicació audiovisual i la traducció. Engloba aspectes de la cultura, l'escriptura, la semiòtica, la comunicació i els recursos expressius pertinents als àmbits de la traducció literària, la literatura comparada i la traducció audiovisual com a base necessària per abordar intel·lectualment el mòdul específic (II) tècnic i de pràctica professional.

Traducció, literatura i mitjans audiovisuals

 • La semiòtica de la traducció audiovisual. Patrick Zabalbeascoa
 • Els temes musicals en el doblatge per al cinema i la televisió. Lluís Comes
 • La traducció de l'òpera: traducció cantada i òpera sobretitulada. Marta Mateo
 • Bases inicials i rudiments de la traducció audiovisual. Xosé Castro
 • Claus per l'exercici professional de la traducció. Carlos Mayor
 • El procés editorial. Un treball en equip. La figura de l'editor extern. Ana Mata
 • Tècniques d'investigació per a traductors: documentació, terminologia, arxiu. Alicia Martorell
 • Traducció en equip. Col·lectiu Anuvela
 • Poesia, tècnica i traducció: el cas de W.H. Auden. Andreu Jaume
 • Cicle de conferències: sobre aquesta fi de segle. Damià Alou

MÒDUL II

Aporta l'espai necessari per a la pràctica. L'alumne disposa d'una amplia oferta de tallers a escollir (els tallers requeriran d'un número mínim de participants).

En el camp de la traducció literària s'ofereixen:

Tallers de traducció entre diferents llengües (de l'anglès, el francès i l'alemany al català o el castellà)

 • Anglès-castellà: La traducció de l'humor. Andrés Ehrenhaus
 • Anglès-castellà: Traduir per a la història editorial. Silvia Komet/ Ana Mata  (taller obligatori)
 • Francès-castellà: El repte dels clàssics. Gabriel Hormaechea
 • Castellà-anglès: Targeting English. Is it possible to translate from a Romance to a Germanic language? Jonathan Boulting
 • Alemany-castellà: Vasos comunicants entre prosa i poesia. Adan Kovacsics 
 • Italià-castellà: La facilitat enganyosa. Robert Falcó
 • Anglès-català: Literatura gòtica i de fantasmes. Victor Obiols
 • Català-castellà-català: Castellà i català, tan a prop i tan lluny. Caterina Riba
 • Anglès-castellà: assaig i conte contemporani. Olivia de Miguel/ Ana Alcaina (taller obligatori)

Tallers d'escriptura de les dues llengües a què es tradueix (català- castellà)

Tallers de correcció ortotipogràfica i d'estil (català i castellà)

 • La redacció de textos i la correcció d'estil en català. Meritxell Antón
 • La redacció de textos i la correcció d'estil en castellà. Meritxell Antón/ José Neira (taller obligatori)
 • Taller d'escriptura en castellà. Andrés Ehrenhaus
 • Taller d'escriptura en català. J. M. Fulquet

Tallers de lectura en les diferents llengües des de les quals o a les quals es tradueix (anglès, francès, alemany, català i castellà)

 • Taller de lectura en anglès. American Bloomsbury, els transcendentalistes, d'Emerson a Melville i Hawthorne. Valerie Miles
 • Taller de lectura en francès. Gabriel Hormaechea
 • Taller de lectura en castellà. L'ofici de llegir la poesia. J. Pérez-Escohotado
 • Taller de lectura en català. Anàlisi de l'estil en prosa. Lluís M. Todó

En el camp de la traducció audiovisual els tallers s'imparteixen en anglès. Els tallers s'agrupen al voltant de les diferents modalitats de la traducció audiovisual: (1) l'àudio: la subtitulació i l'audiodescripció, les veus sobreposades; (2) el visual: subtitulat i accessibilitat, i (3) multimèdia. Per tant, els tallers s'estructuren de la manera següent:

Tallers de traducció i ajust per al doblatge (*) Els tallers D1, D2, S1 i S2 estan repartits en dues parts (a) i (b), i es recomana amb vehemència (durant la tutoria per a la matrícula) que l'alumne es matriculi de les dues parts d'un mateix taller, atès que tenen un caràcter coordinat i, en cas que només es matriculi d'un, que sigui el primer (a).

Tallers de traducció i ajust per al doblatge (*) Els tallers D1, D2, S1 i S2 estan repartits en dues parts (a) i (b), i es recomana amb vehemència (durant la tutoria per a la matrícula) que l'alumne es matriculi de les dues parts d'un mateix taller, atès que tenen un caràcter coordinat i, en cas que només es matriculi d'un, que sigui el primer (a).

 • Taller D.1.a (*): Introducció a la traducció per al doblatge. Oralitat, versemblança i interactivitat. R. Roig
 • Taller D.1.b (*): Tècniques i estratègies per produir guions escrits per al doblatge. R. Roig i D. Zacarías
 • Taller D.2.a (*): Ajust de diàlegs: sincronia entre text i imatge. Convencions audiovisuals. La traducció per ser interpretada. Relació entre traducció i direcció artística del doblatge. M. Ferrer
 • Taller D.2.b (*): L'estudi de doblatge i les veus de la traducció. M. Ferrer
 • Taller D.3: Traducció de l'humor en comèdia audiovisual. P. Zabalbeascoa

Tallers de subtitulació

 • Taller S.1.a (*): Introducció a la subtitulació interlingüística. Reptes del subtitulat electrònic i incrustat. A. Martínez
 • Taller S.1.b (*): Pràctiques a l'entorn Subtitle Workshop. Localització, pautat i sincronia. Converses denses i ràpides. S. Sokoli
 • Taller S.2.a (*): Estils, tècniques i software de subtitulació. Elaboració pràctica de versions subtitulades i anàlisi de versions ja subtitulades. M. Peralta
 • Taller S.2.b (*): Pel·lícules de fantasia. Pràctiques de traducció amb formats, programes i tipus de subtítols. C. Varga

Tallers de localització de videojocs

 • Introducció a la indústria dels videojocs i la seva localització. Formats i pràctica de traducció. V. Alonso

Tallers d'accessibilitat

 • Taller de subtitulació per a l'accessibilitat. V. Arnáiz
 • Taller d'audiodescripció. V. Arnáiz

Els tallers es realitzaran si s'arriba a la xifra mínima de participants establerta. L'elecció dels tallers es realitzarà per ordre de matrícula amb un màxim de 16 participants per taller.

MÒDUL III (comú als dos programes de postgrau)

Caràcter teòric i obligatori. Estudia els aspectes jurídics i laborals que es deriven de la pràctica professional del traductor tant en el món del llibre com en l'audiovisual. Llei de Propietat Intel·lectual: contractes, drets morals i patrimonials dels traductors, cànons, entitats de gestió de drets col·lectius (CEDRO, SGAE, etc.)

 • Aspectes jurídics i professionals. (Mario Sepúlveda)
 • La Llei de Propietat Intel·lectual (LPI). El traductor com a autor.
 • El contracte de traducció. Modalitats.
 • La cessió a tercers.
 • Els drets de propietat intel·lectual a internet.
 • L'obra audiovisual: naturalesa jurídica, autoria i drets morals i patrimonials.

TREBALL FINAL Els participants faran un treball individual de finalització de màster que reflecteixi el grau d'assimilació de la formació rebuda de manera sintètica, així com el conjunt de capacitats i competències adquirides. Els treballs hauran d'inscriure's en les línies fonamentals següents:

Traducció literària

 • Història de la traducció: estudis sincrònics o diacrònics.
 • Estudis crítics comparatius de traduccions existents.
 • Estudis de literatura comparada i traducció.
 • Propostes de traducció d'obres inèdites en català o castellà, prèvia justificació de l'interès literari, acadèmic o comercial de les mateixes.

Traducció audiovisual

 • Aspectes traductològics i professionals del doblatge.
 • Aspectes traductològics i professionals de la subtitulació.
 • Aspectes traductològics i professionals dels videojocs.
 • Aspectes traductològics i professionals de l'accessibilitat.

Els temes per fer aquest treball es poden escollir des de qualsevol de les modalitats de traducció treballades durant el curs, a proposta del propi alumne o suggerides pel tutor.

Cicle de conferències

EL REVERS DE LA CULTURA. MITES I FIGURES DEL NOU FI DE SEGLELes conferències se celebraran a les 19.00 h a la seu de la UPF Barcelona School of Management.

 • 14 de novembre de 2016:Idiotes i assassins ( American Psycho L'educació sentimental ).
 • 12 de gener de 2017:Dandis i assassins (Lecter, Des Esseintes, Durtal)
 • 7 de març de 2017:Visions de l'Apocalipsi ( Watchmen El club de la lluita El cavaller fosc i unes gotes de Slavoj Žižek)
 • 27 d'abril de 2017:El mercat de la carn. ( Relat somiat Eyes Wide Shut )
 • 6 de juny de 2017:Bernhard, Houllebecq, Seinfeld: tres bufons o el suïcidi de la cultura

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis

Titulació acadèmica

Màster en Traducció Literària i Audiovisual, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.