Pestanyes primàries

Màster en Traducció Literària i Audiovisual

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

MÒDUL I (comú als dos programes de postgrau)

El mòdul I obre espais de reflexió i aporta informació actualitzada en àmbits específics i compartits de: la literatura, la comunicació audiovisual i la traducció. Engloba aspectes de la cultura, l'escriptura, la semiòtica, la comunicació i els recursos expressius pertinents als àmbits de la traducció literària, la literatura comparada i la traducció audiovisual com a base necessària per abordar intel·lectualment el mòdul específic (II) tècnic i de pràctica professional.

Traducció, literatura i mitjans audiovisuals

 • La semiòtica de la traducció audiovisual. Patrick Zabalbeascoa
 • Els temes musicals en el doblatge per al cinema i la televisió. Lluís Comes
 • La traducció de l'òpera: traducció cantada i òpera sobretitulada. Marta Mateo
 • Bases inicials i rudiments de la traducció audiovisual. Xosé Castro
 • Claus per l'exercici professional de la traducció. Carlos Mayor
 • El procés editorial. Un treball en equip. La figura de l'editor extern. Ana Mata
 • Tècniques d'investigació per a traductors: documentació, terminologia, arxiu. Alicia Martorell
 • Traducció en equip. Col·lectiu Anuvela
 • Poesia, tècnica i traducció: el cas de W.H. Auden. Andreu Jaume
 • Cicle de conferències: sobre aquesta fi de segle. Damià Alou

MÒDUL II

Aporta l'espai necessari per a la pràctica. L'alumne disposa d'una amplia oferta de tallers a escollir (els tallers requeriran d'un número mínim de participants).

En el camp de la traducció literària s'ofereixen:

Tallers de traducció entre diferents llengües (de l'anglès, el francès i l'alemany al català o el castellà)

 • Anglès-castellà: La traducció de teatre i poesia. Andrés Ehrenhaus
 • Anglès-castellà: Traduir per a la història editorial. Silvia Komet/ Ana Mata  (taller obligatori)
 • Francès-castellà: El repte dels clàssics. Gabriel Hormaechea
 • Castellà-anglès: Targeting English. Is it possible to translate from a Romance to a Germanic language? Jonathan Boulting
 • Alemany-castellà: Vasos comunicants entre prosa i poesia. Adan Kovacsics 
 • Italià-castellà: La facilitat enganyosa. Robert Falcó
 • Anglès-català: Literatura gòtica i de fantasmes. Victor Obiols
 • Català-castellà-català: Castellà i català, tan a prop i tan lluny. Caterina Riba
 • Anglès-castellà: assaig i conte contemporani. Olivia de Miguel/ Ana Alcaina (taller obligatori)

Tallers de correcció ortotipogràfica i d'estil (català i castellà)

 • La redacció de textos i la correcció d'estil en català. Meritxell Antón
 • La redacció de textos i la correcció d'estil en castellà. Meritxell Antón/ José Neira (taller obligatori)
 • Taller d'escriptura en castellà. Andrés Ehrenhaus
 • Taller d'escriptura en català. J. M. Fulquet

Tallers de lectura en les diferents llengües des de les quals o a les quals es tradueix (anglès, francès, alemany, català i castellà)

 • Taller de lectura en anglès. American Bloomsbury, els transcendentalistes, d'Emerson a Melville i Hawthorne. Valerie Miles
 • Taller de lectura en francès. Gabriel Hormaechea
 • Taller de lectura en castellà. L'ofici de llegir la poesia. J. Pérez-Escohotado
 • Taller de lectura en català. Anàlisi de l'estil en prosa. Lluís M. Todó

En el camp de la traducció audiovisual els tallers s'imparteixen en anglès. Els tallers s'agrupen al voltant de les diferents modalitats de la traducció audiovisual: (1) l'àudio: la subtitulació i l'audiodescripció, les veus sobreposades; (2) el visual: subtitulat i accessibilitat, i (3) multimèdia. Per tant, els tallers s'estructuren de la manera següent:

Tallers de traducció i ajust per al doblatge (*) Els tallers D1, D2, S1 i S2 estan repartits en dues parts (a) i (b), i es recomana amb vehemència (durant la tutoria per a la matrícula) que l'alumne es matriculi de les dues parts d'un mateix taller, atès que tenen un caràcter coordinat i, en cas que només es matriculi d'un, que sigui el primer (a).

Tallers de traducció i ajust per al doblatge (*) Els tallers D1, D2, S1 i S2 estan repartits en dues parts (a) i (b), i es recomana amb vehemència (durant la tutoria per a la matrícula) que l'alumne es matriculi de les dues parts d'un mateix taller, atès que tenen un caràcter coordinat i, en cas que només es matriculi d'un, que sigui el primer (a).

 • Taller D.1.a (*): Introducció a la traducció per al doblatge. Oralitat, versemblança i interactivitat. R. Roig
 • Taller D.1.b (*): Tècniques i estratègies per produir guions escrits per al doblatge. R. Roig i D. Zacarías
 • Taller D.2.a (*): Ajust de diàlegs: sincronia entre text i imatge. Convencions audiovisuals. La traducció per ser interpretada. Relació entre traducció i direcció artística del doblatge. M. Ferrer
 • Taller D.2.b (*): L'estudi de doblatge i les veus de la traducció. M. Ferrer
 • Taller D.3: Traducció de l'humor en comèdia audiovisual. P. Zabalbeascoa

Tallers de subtitulació

 • Taller S.1.a (*): Introducció a la subtitulació interlingüística. Reptes del subtitulat electrònic i incrustat. A. Martínez
 • Taller S.1.b (*): Pràctiques a l'entorn Subtitle Workshop. Localització, pautat i sincronia. Converses denses i ràpides. S. Sokoli
 • Taller S.2.a (*): Estils, tècniques i software de subtitulació. Elaboració pràctica de versions subtitulades i anàlisi de versions ja subtitulades. M. Peralta
 • Taller S.2.b (*): Pel·lícules de fantasia. Pràctiques de traducció amb formats, programes i tipus de subtítols. C. Varga

Tallers de localització de videojocs

 • Introducció a la indústria dels videojocs i la seva localització. Formats i pràctica de traducció. V. Alonso

Tallers d'accessibilitat

 • Taller de subtitulació per a l'accessibilitat. V. Arnáiz
 • Taller d'audiodescripció. V. Arnáiz

Els tallers es realitzaran si s'arriba a la xifra mínima de participants establerta. L'elecció dels tallers es realitzarà per ordre de matrícula amb un màxim de 16 participants per taller.

MÒDUL III (comú als dos programes de postgrau)

Caràcter teòric i obligatori. Estudia els aspectes jurídics i laborals que es deriven de la pràctica professional del traductor tant en el món del llibre com en l'audiovisual. Llei de Propietat Intel·lectual: contractes, drets morals i patrimonials dels traductors, cànons, entitats de gestió de drets col·lectius (CEDRO, SGAE, etc.)

 • Aspectes jurídics i professionals. (Mario Sepúlveda)
 • La Llei de Propietat Intel·lectual (LPI). El traductor com a autor.
 • El contracte de traducció. Modalitats.
 • La cessió a tercers.
 • Els drets de propietat intel·lectual a internet.
 • L'obra audiovisual: naturalesa jurídica, autoria i drets morals i patrimonials.

 

Cicle de conferències

Diversos traductors ens acosten diferents obres literàries traduïdes

 • 3 d'octubre de 2017: Conferència inaugural de Celia Filipetto («La traductora com una corredora de fons: traduir a Elena Ferrante»).
 • 9 de novembre de 2017: Conferència de Víctor Obiols dedicada a les traduccions de Joan Ferraté.
 • 10 de gener de 2018: Conferència de Adan Kovacsics dedicada a les traduccions de Kafka a l'espanyol, entre elles les de Juan José del Solar. 
 • 7 de març de 2018: Conferència de Gabriel López Guix dedicada a les diferents traduccions d'Alicia al País de les Meravelles.
 • 25 d'abril de 2018: Conferència de Selma Ancira dedicada a les traduccions de Kazantsakis a l'espanyol.
 • 12 de juny de 2018: Conferència de clausura d'Ana María Bejarano sobre les traduccions de l'hebreu a l'espanyol.

 

MÒDUL BSM INSIDE

 • Evidence-based management : Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
 • Storytelling : En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
 • Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis

Titulació acadèmica

Màster en Traducció Literària i Audiovisual, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.