Pestanyes primàries

Màster en Periodisme Polític Internacional

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Mòduls troncals:

 • Conceptes Bàsics de les Relacions Internacionals
 • Productors, Productes i Fonts de la Informació Internacional
 • Història de les Relacions Internacionals:
  • Relacions Internacionals Contemporànies I
  • Relacions Internacionals Contemporànies II
  • Relacions Internacionals Contemporànies III
 • Institucions Polítiques Europees i Internacionals:
  • Institucions Internacionals
  • Institucions Europees
  • Institucions Espanyoles i Catalanes
 • Grans Temes de la Informació Internacional

Assignatures complementàries:

 • Seminari d'Actualitat Internacional
 • English for International Journalists
 • Debats actuals de la comunicació internacional
 • Mòdul de producció periodística integrada

Aquest mòdul és comú per als diversos màsters en periodismes especialitzats que ofereix la UPF Barcelona School of Management. Tots els alumnes participaran en la preparació d'un projecte comú en l'àmbit del periodisme a internet i col·laboraran en un treball redaccional que contemplarà el reporterisme i les temàtiques dels diversos àmbits temàtics (Política Internacional, Cultura, Esports).

Mòdul BSM Inside

Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

Evidence-based management : Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.

Storytelling : En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.

Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.

 

Pràctiques professionals o treball final

Formen part del contingut acadèmic del màster unes pràctiques professionals en mitjans de comunicació o institucions. En cas que per raons justificades l'estudiant no pugui realitzar aquestes pràctiques, podran ser substituïdes per un treball final d'una entitat proporcionada.

 

HORARIS: Les classes s'impartiran de dilluns a dijous de 17.30 a 21.30 h. El Mòdul de conèixements transversals avançats s'impartirà els dimecres de 17.30 a 21.30 h (segon i tercer trimestre).

Els alumnes que per indicació acadèmica cursin els Complements de Formació assistiran a classe també els dilluns, dimarts i dijous de 15.00 a 17.00 hores i els dimecres de 15.00 a 20.30 hores d'octubre a desembre.

 

* La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Màster en Periodisme Polític Internacional expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.