Pestanyes primàries

Màster en Màrqueting Farmacèutic

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Mòdul 1. Màrqueting Rx: gestió operativa • Introducció al marquèting en el mercat farmacèutic: Anàlisi intern.• Investigació de mercat: fonts secundàries i tècniques ad-hoc.• Anàlisi DAFO i definició d'objectius quantitatius i qualitatius.• Segmentació i Posicionament.• Estratègies de màrqueting per a productes madurs.• Estratègies de màrqueting per a EFG's.• Legislació promocional i autoregulació.• Interacció Mèdica/Market Access Marketing• Cas pràctic

Mòdul 2. Medical Marketing • Investigació i desenvolupament de medicaments.• Estudi de resultats en salut i màrqueting farmacèutic.• Comunicació basada en l'evidència.• Publicitat en medicaments. Gestió d'una crisi per motius de seguretat.• Elaboració dels plans Medical-Marquèting• Cas pràctic.• Conferència: "Biotechs, una oportunitat pel Màrqueting.

Mòdul 3. Market access y decisors institucionals • El plan de market access. • Models sanitaris. Clients de market access.• Com dotar de valor al fàrmac.• Cas pràctic.• Conferencia: "El papel de las Administraciones sanitarias".

Mòdul 4. Ventes • El pla de Ventes.• Anàlisi d'una zona: cas pràctic.• Analitzar resultats de ventes: casos pràctics.

Módulo 5. Marketing hospitalario • Introducció al mercat hospitalari nacional i internacional • Anàlisi competitiu i intel•ligència de mercat.• Gestió del cicle de vida del producte hospitalari.• Sistemes de compra i accés al mercat.• Casos pràctics.

Mòdul 6. Canal farmàcia y Màrqueting OTC • Portafolis MP i variables del màrqueting OTC.• Estratègies OTC. Casos pràctics.• Màrqueting de productes de parafarmàcia.• Gestió de la força de vendes.• Gestió del canal farmàcia.• Planificació de mitjans massius.• Pla de fidelització. Casos pràctics.• Conferència: "Distribució farmacèutica: evolució i reptes".

Mòdul 7. Comunicació i creativitat • Marc mentals: insights del públic objectiu.• Benefici de producte i declaració de posicionament.• Briefing i procés creatiu.• L'agència de comunicació healthcare.• Estratègies de comunicació per a nous productes i productes madurs.• Estratègies DTC per a productes Rx.• Estratègies de comunicació per a marques globals.• Concepte creatiu i avaluació d'idees.• Anàlisi creatiu de les comunicacions a professionals i a l'usuari final.

Mòdul 8. Màrqueting relacional i canals digitals • Fonaments de màrqueting relacional i fidelització.• Ampliació del màrqueting relacional al sector farmacèutic. • Website i xarxes socials.• Integració de les xarxes socials en el màrqueting relacional. Integración de las redes sociales en el marketing relacional.• Campanyes SEM: Google Adwords. SEO• Mobile marketing: apps, geolocalització, Realitat Augmentada.• Estratègies digitals "push & pull" pel prescriptor.• Soports digitals per la xarxa de ventes.• Nous models de negoci digital per a Farma. • Conferència: "Farma Digital".

Mòdul 9. Finances • El ROI del pla de màrqueting.• Introducció a les finances.• El compte d'explotació.• Impacte financer de les decisions de Màrqueting.• Retorn de les inversions. Cas pràctic.

Mòdul 10. Màrqueting Rx: gestió estratègica i internacional • Anàlisi DAFO d'empresa i disseny del portafolis de productes.• Gestió del cicle de vida dels productes: licensing in/out.• Estratègia de producte: case study.• Estratègia corporativa: case study.• Strategic marketing vs operational marketing. TPP*• Brand identity*• International brand management. Global/local marketing interaction*• Pharma business development*(*) sessions impartides en anglès.

Mòdul 11. Competències Desenvolupament Personal • Lideratge personal.• Assessment competencial.• Organització i gestió del temps.• Experiències de carrera professional.• Gestió de conflictes.• Presentacions eficaces.• Eines digitals de productivitad personal.• Marca personal: concepte, eines i generació de contingut.• Jornada outdoor: teambuilding.

Mòdul 12. Tesines A partir del segon mes del programa i fins a finals del mateix, els participants desenvoluparan un Pla de Màrqueting sota la direcció i guia d'un professor tutor.

Mòdul BSM Inside:

 

Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

  • Evidence-based management: Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
  • Storytelling : En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
  • Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.

Coaching personalitzat i assessment competencial Al llarg del curs, cada participant del programa tindrà al menys una sessió personalitzada de coaching amb un dels directors acadèmics del màster. Així mateix, realitzarà un assessment competencial amb l'objectiu de millorar el seu nivell d'autoconeixement personal i professional i d'elaborar un Pla de Desenvolupament Individual.

 

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Màster en Màrqueting Farmacèutic, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.