Pestanyes primàries

Màster en Màrqueting Directe i Digital

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Mòdul 1: DEFINICIÓ DEL PROJECTE

 • Projectes individuals: selecció, fites i inspiració idees de negoci
 • Anàlisi intern i extern. DAFO
 • Elaboració d'un benchmark digital
 • Model de negoci. Model d'ingressos
 • Estructura del pla de negoci

 

Mòdul 2: PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING RELACIONAL I DIGITAL

 • Estructura d'un pla de màrqueting relacional i digital
 • Fonaments de màrqueting relacional: differential marketing
 • Essència de marca y brand meaning
 • Desenvolupament de les dimensions de la marca
 • Reputació de marca
 • Cicle de relació client - marca
 • Cas pràctic: priortzació estratègica de gaps

 

Mòdul 3: GESTIÓ DEL CONEIXEMENT DEL CLIENT I BASES DE DADES

 • Fases del procès de màrqueting relacional. Estraègies de qualificació
 • Rol investigació de mercats vs. bases de dades. Llistes
 • La base de dades como eina útil
 • Segmentació i explotació de la base de dades
 • Marc legislatiu: LOPD i LSSI

 

Mòdul 4: GESTIÓ DE CANALS PROPIOS (I): WEBSITE, SEO I E-COMMERCE

 • Integració de canals físics i digitals: continuous commerce
 • Introducció a canals digitals: owned / paid/ earned
 • Website: enfocament estratègic, concepte, funció
 • Website: arquitectura, usabilitat, look & feel i gestió
 • Introducció cercadors: paraules clau i mix de cercadors
 • Posicionament orgànic SEO
 • Introducció a la planificació i gestió de continguts
 • E-commerce: nous models de negoci i pla de negoci
 • E-commerce: factors clau d'èxit d'una e-shop

 

Mòdul 5: ESTRATÈGIES DE CAPTACIÓ I GENERACIÓ DE TRÀFIC

 • Elements clau en una estratègia de captació
 • L'oferta: ingredients bàsics i opcionals
 • Estratègies de contact push. E-mailing
 • Optimització de la conversió web
 • Planificació campanyes SEM
 • Seminari Google Adwords
 • Planificació de mitjans online
 • Planificació econòmica. Càlcul ROI de captació

 

Mòdul 6: ESTRATÈGIES DE FIDELITZACIÓ I VENDA

 • Elements clau d'un pla de fidelització
 • Estratègies de retenció. Víncles
 • Estratègies de venda: upselling, crosselling i MGM
 • Estratègies de recuperació d'ex-clients
 • Mesura de la fidelitat: índex clau
 • Càlcul lifetime value i ROI de fidelització

 

Mòdul 7: GESTIÓ DE CANALS PROPIS (II): XARXES SOCIALS I MOBILE MARKETING

 • Mobile marketing: rols, gestió i geolocalització
 • Mobile marketing: gestió apps a iOS/Android i Realitat Augmentada
 • Importància del social media: el consumidor en l'estratègia
 • Generació d'influència social a owned media
 • Gestió d'influenciadors: bloggers, KOL (earned)
 • Community Management: perfils, funcions i canals
 • Community Management: protocols, monitorització i eines

 

Mòdul 8: CREATIVITAT

 • Com fer un buen briefing
 • De l'USP al concepte creatiu
 • Present i futur de la creativitat en webs
 • Formats online eficaços / tendències creatives mundials

Mòdul BSM Inside:

 

Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

 • Evidence-based management: Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
 • Storytelling : En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
 • Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.

COntinguts transversals:

 

ANALÍTICA ONLINE I QUADRE DE COMANDAMENTS

 • Eines d'anàlisi quantitatiu i qualitatiu
 • Web tracking analysis
 • Tracking de campanyes online
 • Medició a social media
 • Elaboració del quadre de comandamets (dashboard)

 

PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I CERCA DE FINANCIACIÓ

 • Elaboració del P&L
 • Càlcul de break even i payback
 • Cerca de financiaci
 • Preparació del pitch a inversors

 

COMPETÈNCIES DE DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL (CDP)

 • De l'autogestió d'Identitat Digital a la Marca Personal
 • Taller Identitat Digital
 • Lideratge personal
 • Comunicació interpersonal i comunicacions d'alt impacte
 • Teambuilding: Jornada outdoor

 

PROJECTES INDIVIDUALS

El projecte individual es desenvoluparà al llarg del màster, amb el treball individual del participant, sessions de seguiment a l'aula, presentant davant la resta de participants, amb sessions individuals amb el mentor, a través de la confrontació de projectes amb participants d'altres màsters i mitjançant la presentació final del projecte.

SESSIONS COACHING

Els participants del programa tindran al menys una sessió personalitzada de coaching amb un dels directors acadèmics del màster.

 

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Màster en Màrqueting Directe i Digital, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

 

Per obtenir-lo, serà indispensable acreditar una elevada assistència a classe i la realització dels exercicis individuals al llarg del curs. A més s'haurà de realitzar la tesina individual de forma satisfactòria.

.