Pestanyes primàries

Màster en Gestió i Creació de Continguts Audiovisuals

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

 • Panorama audiovisual en l’entreteniment i la ficció 
 • Panorama audiovisual en el branded content
 • Gèneres i formats audiovisuals en l’entreteniment i la ficció
 • Formes i estructures de la ficció seriada
 • Procés creatiu
 • Llenguatge i guió en ficció 
 • Els personatges, la dramatúrgia i el transmèdia
 • L’humor i l’audiovisual 
 • La producció per a formats d’entreteniment i ficció 
 • Aprofundiment en el branded content. Màrqueting de continguts
 • Transmèdia i storytelling en el branded content
 • Organització d’equips, circuits, producció i processos de treball en el branded content
 • La venda del contingut: la bíblia i el pitching en entreteniment, ficció i branded content
 • Projecte final de màster
 • Mòdul BSM Inside:
  Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.
  • Evidence-based management : Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
  • Storytelling : En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
  • Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la rposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.

Titulació acadèmica

Màster en Gestió i Creació de Continguts Audiovisuals, expedit per la Universitat Pompeu Fabra. El títol de màster s'obté una vegada superades totes les matèries i assignatures.

.