Pestanyes primàries

Màster en Creació de Videojocs

Requisits d'admissió

 • Titulats superiors universitaris o graduats superiors amb títol propi d'universitat. Així mateix, podran accedir al procés de selecció altres candidats sense la titulació universitària requerida en virtut dels seus mèrits acadèmics professionals, i del lloc de treball que ocupin.
 • Es requereix un nivell B2 d'espanyol per sol·licitar l'admissió a aquest programa.
 • Per avaluar la teva candidatura, és imprescindible facilitar un CV actualitzat complet.

 

 

Procés d'admissió i matriculació

 1. Sol·licitud d'admissió

  • Les sol·licituds d'admissió s'avaluaran seguint el calendari de rondes d'admissió que trobareu a continuació. Consulteu la data d'inici del curs per presentar la vostra sol·licitud d'admissió amb antelació:
   Rondes d'admissió
   Ronda Data límit sol·licitud d'admissió Resolució Admissió Data límit de reserva de plaça
   (25% de la matrícula)
   1 23/03/2017 setmana del 03/04/2017 28/04/2017
   2 23/05/2017 setmana del 12/06/2017 03/07/2017
   3 11/07/2017 setmana del 24/07/2017 04/08/2017
   4 05/09/2017 setmana del 18/09/2017 26/09/2017
   • Les rondes d'admissió no seran aplicables si el programa ja ha començat
   • Les sol·licituds d'admissió rebudes un cop finalitzada una ronda es desplaçaran a la següent
   • Les rondes d'admissió estan subjectes a la disponibilitat de places
   • Si el programa s'inicia abans de la següent ronda d'admissió, la teva candidatura serà avaluada tan bon punt presentis els documents requerits
   • Si el programa s'inicia abans de la data límit de reserva de plaça, el pagament total s'haurà de fer abans de l'inici del programa
  • Ompliu el formulari d'admissió online .
  • Aboneu 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quota és a compte de l'import de la matrícula i es retornarà en cas que l'aspirant no sigui admès.
  • Per completar la teva candidatura, et demanarem que ens facis arribar un seguit de documents que el Comitè d'Admissions necessita per poder valorar el teu perfil i la teva adequació al programa.
   • Carta o vídeo de presentació
   • Currículum. Consulta aquí els passos a seguir per realitzar el teu CV.
   • Fotocòpia del títol universitari (si estàs cursant l'últim any de la teva titulació, per l'admissió aportaràs l'expedient acadèmic) o del resguard conforme s'han pagat els drets d'expedició de títol (només s'acceptaran a partir de l'any 2008)
   • Fotocòpia de l'expedient acadèmic
   • Fotocòpia del DNI o passaport
   • Fotografia de mida carnet (format jpg)
   • Document de veracitat documental

   En determinats casos es podrà sol·licitar documentació addicional.

   El lliurament d'aquesta documentació es realitzarà a través d'una plataforma específica a la que se't donarà accés.

 2. Admissió

  • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
  • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.
 3. Matriculació

  Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans d'iniciar-se l'activitat acadèmica caldrà presentar la documentació original següent:

  • Fotocòpia títol universitari compulsat i/o legalitzat

  En cas de tenir titulació estrangera, consulta aquí la documentació que hauràs de presentar.

  Per a garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.

  Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és 1048.

.