Pestanyes primàries

Màster en Assessoria Fiscal

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Pots ampliar informació sobre el contingut acadèmic del Màster entrant aquí 

 

Matèria: Fiscalitat i entorn empresarial

 • Dret dels negocis
 • Informació financera
 • El relleu generacional

Matèria: Fiscalitat i empresa

 • Fiscalitat del treball
 • Fiscalitat patrimonial

Matèria: Fiscalitat i activitat empresarial

 • Fiscalitat dels negocis
 • Fiscalitat indirecta
 • Impostos i política econòmica

Matèria: Fiscalitat i Grups d'empreses

 • Empresa i internacionalització
 • Els Grups d'empresa

Matèria: Fiscalitat i gestió tributària

 • Conflictivitat tributària
 • Les noves tecnologies

Matèria: Fiscalitat i societat

 • La resistència fiscal
 • Impostos, ètica i societat

 

Mòdul BSM Inside:

Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

 • Evidence-based management: Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
 • Storytelling : En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
 • Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.

Projecte Final

Es proposa una relació tancada de possibles treballs corresponent cada un d'ells a un suposat despatx professional real. El seu contingut pot referir-se a una sola matèria o impost o ser, per contra, multidisciplinari. L'alumne, entre els treballs proposats, tria voluntàriament el que considera de més interès i se li assigna un tutor entre els professors dels Mòduls als que la matèria correspon.

Es valora especialment el seu plantejament, resolució, aplicació dels coneixements adquirits, exposició oral i les respostes a les preguntes que durant la seva presentació es plantegin per la resta dels alumnes i els professors.

 

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

  Titulació acadèmica

  Màster en Assessoria Fiscal, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

  .