Pestanyes primàries

Postgrau en Gestió i Dinamització de Projectes d'Envelliment Actiu i Saludable ("Active & Healthy Ageing Project Management")

Sortides professionals

L'objectiu d'aquest programa és formar en "envelliment actiu" els professionals i tècnics que treballin o vulguin treballar en el sector de la gent gran:

  • Les administracions, en les àrees de gent gran, cultura, participació i associacionisme, serveis socials, salut, educació, esport, turisme, qualitat de vida, innovació, etc.
  • Els equipaments municipals (casals de gent gran, centres cívics, centres culturals, esportius, residències, centres de dia, etc.).
  • Les consultories o empreses de serveis de lleure, cultura, salut, esport, turisme, etc.
  • Les associacions i fundacions privades (ateneus, ONG, obres socials, etc.),

Aquests especialistes tindran com a funcions:

  • Participar com a responsables, gestors públics o tècnics en la definició, la redacció i la implementació d'estratègies, polítiques i actuacions des de l'Administració municipal i autonòmica.
  • Col·laborar amb l'Administració (per encàrrec) des de les consultories i empreses privades, dissenyar, proposar i gestionar programes, projectes, activitats, serveis i productes relatius a la gent gran.
  • Ser directors, programadors, coordinadors o gestors de projectes per a un "envelliment actiu" en tot tipus d'entitats, tant públiques com privades: residències, centres de dia i casals per a la gent gran, ateneus, cercles, aules o centres culturals, centres cívics, casals de barri, biblioteques, associacions, fundacions, cooperatives, consultories i empreses de serveis, centres esportius i de salut, empreses del sector turístic, etc.

 

L'experiència dels estudiants

Imma Pagès
Promoció 2014
Formadora i Transition coach. Experta en l'etapa sènior.

Quan et matricules a un postgrau sempre hi poses moltes expectatives. Vols trobar-hi moltes respostes, vols que t'obrin camins que potser no coneixes
i que t'ofereixin noves perspectives. I vols saber l'opinió dels millors professionals i poder-la contrastar. També vols aprendre coses noves, coses
útils, coses que t'ajudin a anar endavant i a bastir el teu projecte d'una manera professional. Tot això jo ho he trobat en la 2a edició del Postgrau
de Dinamització de Projectes en Envelliment Actiu.


A més, hi he trobat la dedicació i la implicació de la seva directora acadèmica, que manté el contacte amb els estudiants més del període lectiu.
Vull agrair la iniciativa que ha fet que avui pugui formar part d'una xarxa d'exalumnes que pensen en l'envelliment actiu d'una manera ben activa i profitosa.

Anna Colom
Promoció 2014
Sociòloga

Aquest curs m'ha dotat d'una visió holística de l'envelliment, per entendre'l en les seves tres dimensions bio-psico-social. Amb un professorat qualificat
i pedagògic que ens ha transmès bons coneixements i, noves i diferents mirades des de les diverses disciplines.
Tanmateix, el valor del curs és aconseguir
que la il·lusió i la motivació no cessin d'augmentar des del primer dia. Amb la implicació i sempre disposició de la directora Paulina Ballbé, qui creà
i impulsà contínuament el networking entre els companys/es. Sorgí una sintonia entre tots/es que propicià un compartir continu d'experiències i de més
informació, que m'han permès crear una interessant biblioteca virtual.
Sense cap dubte, no deixarà a ningú indiferent. El recomanaria a tothom, l'envelliment
és un repte i ens afecta a tot/es de manera directa o indirecta.

Emili Padrós
Promoció 2014

Dissenyador

El Postgrau en Envelliment Actiu, ha estat un complement interessantíssim a la meva activitat com a dissenyador. Els inputs del curs m'han obert els ulls
en aspectes molt rellevants que malauradament sovint passen desapercebuts a dissenyadors i arquitectes. Els continguts impartits per professionals d'àmbits
molt diversos donen una bona base per afrontar el disseny de nous productes, espais i serveis que tinguin en compte la integració i participació activa
de persones d'edat avançada.

Mercè Moral
Promoció 2014
Educadora Social

En aquest postgrau hem pogut gaudir d'un elenc de professorat que ens ha aportat els seus magnífics coneixements sobre el tema de l'envelliment actiu,
així com de companys i companyes que venint de diferents àmbits han enriquit encara més la formació amb les seves intervencions.
Vull destacar la
gran aportació d'informació que hem rebut a través del curs i la dedicació de la directora, Paulina Ballbè.

Miriam Bonet
Promoció 2014
Psicòloga

El Postgrau de Dinamització en Projectes d'Envelliment Actiu (Active Ageing) dóna resposta a la necessitat de formar professionals en un àmbit biopsicosocial
nou i que esdevé cabdal actualment.


Personalment, la realització d'aquest curs m'ha obert tot un ampli ventall professional i m'ha aportat eines i coneixements tant teòrics com pràctics
que són innovadors, actualitzats i molt aplicables a la realitat.


Destaco el nivell del professorat així com la tasca de networking, d'actualització i de suport continu als alumnes per part de la directora del postgrau,
un preuat valor afegit. Poder compartir experiències, projectes i coneixements tant amb companys com amb professors de procedència professional diversa
fa que el curs esdevingui una experiència enriquidora i estimulant.

Laura Perna

Promoció 2014
Psicòloga

Haver realitzat els estudis d'Envelliment Actiu m'ha obert les portes al món laboral i gràcies a aquests he tingut l'oportunitat de ser seleccionada
i formar part de l'equip d'una de les empreses que gestiona la majoria dels projectes d'Envelliment Actiu del territori. D'altra banda la formació m'ha
brindat els coneixements necessaris per tenir una idea exhaustiva sobre les necessitats i els reptes del nostre territori en una de les etapes més significatives
de tot ésser humà: el seu procés d'envelliment.
Vaig escollir aquesta formació, com a formació complementària a la meva titulació bàsica, Psicologia,
perquè en el pla docent de la carrera pràcticament no vam tractar el tema.


Estic molt contenta d'haver cursat aquest postgrau perquè em considero una persona que té coneixement de causa, és a dir, unes nocions bastant fonamentades
del que significa Envellir saludablement i funcionalment, és a dir, activament.

.