Ajuts per programa

Determinats programes de la UPF Barcelona School of Management ofereixen als seus futurs estudiants ajuts específics. Actualment, pots beneficiar-te d'aquests ajuts per als màsters següents:

Executive MBA

L'Executive MBA de la UPF Barcelona School of Management posa a disposició dels estudiants amb menys recursos uns ajuts del 20% sobre el preu total de la matrícula del màster. Hi ha 4 categories d'ajuts: a la mobilitat, al millor projecte emprenedor, als sectors estratègics i al canvi de trajectoria professional. Un cop hagis estat admès al màster podràs sol·licitar aquests ajuts a través de l'eSecretaria, la nostra plataforma online de gestió.

Màster Universitari en Advocacia

La UPF Barcelona School of Management i la Universitat Pompeu Fabra ofereixen ajuts a l'estudi als estudiants del Màster Universitari en Advocacia. Hi ha 2 tipus d'ajut compatibles entre si: per mèrits acadèmics (fins a un 40% de la matrícula del màster) i per situació econòmica desfavorable (fins a un 20% de la matrícula del màster). Podràs sol·licitar-les mitjançant la nostra plataforma online de gestió, l'eSecretaria, un cop hagis estat admès al màster. Més informació.

Màster Universitari Online en Economia de la Salut i del Medicament (en castellà i anglès)

El Màster Universitari Online en Economia de la Salut i del Medicament de la UPF Barcelona School of Management posa a disposició ajuts del 20% sobre el preu total de la matrícula per facilitar l'accés al màster als estudiants amb menys recursos. Un cop hagis estat admès al màster podràs sol·licitar aquest ajut a través de l'eSecretaria, la nostra plataforma online de gestió.

Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental

Per als estudiants amb talent del Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental, tant en la modalitat presencial com online, oferim uns ajuts a l'estudi que poden arribar a cobrir fins a un 40% del cost de la matrícula del programa. Els ajuts es concediran en funció del teu expedient acadèmic i també es prenen en consideració els mèrits professionals, la universitat d'origen o altres mèrits personals. Un cop hagis estat admès al màster podràs realitzar la sol·licitud a través de l'eSecretaria, la nostra plataforma online de gestió.

Postgrau Online en Salut Pública

L'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ofereix tres beques del 50% de l'import de la matrícula i està especialment dirigida als estudiants vinculats amb la ASPB. En cas que no haguessin estudiants que reunissin aquesta condició quedaria oberta a la resta d'estudiants. El Consorci de Salut i Social de Catalunya ofereix una beca pel 66% de l'import de la matrícula. Podran optar a aquestes beques els estudiants que no estiguin rebent cap ajuda total o parcial per cursar el DSPOL. Els criteris de valoració de les sol·licituds inclouen una carta de motivació, el CV i una declaració responsable de la situació econòmica del candidat. El termini per a la presentació de sol·licituds per a aquestes beques serà el 15 de setembre de 2017 i la resolució sobre elles serà donada a conèixer als beneficiaris el 22 de setembre de 2017.

 

Recorda que si a més d'un d'aquests ajuts decideixes sol·licitar també la Beca Talent, en cas que se't concedeixin tots dos només et podràs beneficiar d'un.

.