Ajuts per programa

Determinats programes de la UPF Barcelona School of Management ofereixen als seus futurs estudiants ajuts específics. Actualment, pots beneficiar-te d'aquests ajuts per als màsters següents:

Executive MBA

L'Executive MBA de la UPF Barcelona School of Management posa a disposició dels estudiants amb menys recursos uns ajuts del 20% sobre el preu total de la matrícula del màster. Hi ha 4 categories d'ajuts: a la mobilitat, al millor projecte emprenedor, als sectors estratègics i al canvi de trajectoria professional. Un cop hagis estat admès al màster podràs sol·licitar aquests ajuts a través de l'eSecretaria, la nostra plataforma online de gestió.

Màster Universitari en Advocacia

La UPF Barcelona School of Management i la Universitat Pompeu Fabra ofereixen ajuts a l'estudi als estudiants del Màster Universitari en Advocacia. Hi ha 2 tipus d'ajut compatibles entre si: per mèrits acadèmics (fins a un 40% de la matrícula del màster) i per situació econòmica desfavorable (fins a un 20% de la matrícula del màster). Podràs sol·licitar-les mitjançant la nostra plataforma online de gestió, l'eSecretaria, un cop hagis estat admès al màster. Més informació.

Màster Universitari Online en Economia de la Salut i del Medicament (en castellà i anglès)

El Màster Universitari Online en Economia de la Salut i del Medicament de la UPF Barcelona School of Management posa a disposició ajuts del 20% sobre el preu total de la matrícula per facilitar l'accés al màster als estudiants amb menys recursos. Un cop hagis estat admès al màster podràs sol·licitar aquest ajut a través de l'eSecretaria, la nostra plataforma online de gestió.

Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental

Per als estudiants amb talent del Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental, tant en la modalitat presencial com online, oferim uns ajuts a l'estudi que poden arribar a cobrir fins a un 40% del cost de la matrícula del programa. Els ajuts es concediran en funció del teu expedient acadèmic i també es prenen en consideració els mèrits professionals, la universitat d'origen o altres mèrits personals. Un cop hagis estat admès al màster podràs realitzar la sol·licitud a través de l'eSecretaria, la nostra plataforma online de gestió.

Màster en Documental de Creació

Per als estudiants del Màster en Documental de Creació, oferim beques que poden cobrir entre el 25% i el 50% de l'import de la matrícula. Consulta les bases. Una vegada hagis estat admès al màster podràs realitzar la sol·licitud de la beca a través de la eSecretaría, la nostra plataforma online de gestió.

Postgrau Online en Salut Pública

L'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ofereix tres beques del 50% de l'import de la matrícula i està especialment dirigida als estudiants vinculats amb la ASPB. En cas que no haguessin estudiants que reunissin aquesta condició quedaria oberta a la resta d'estudiants. El Consorci de Salut i Social de Catalunya ofereix una beca pel 66% de l'import de la matrícula. Podran optar a aquestes beques els estudiants que no estiguin rebent cap ajuda total o parcial per cursar el DSPOL. Els criteris de valoració de les sol·licituds inclouen una carta de motivació, el CV i una declaració responsable de la situació econòmica del candidat.

 

Recorda que si a més d'un d'aquests ajuts decideixes sol·licitar també la Beca Talent, en cas que se't concedeixin tots dos només et podràs beneficiar d'un.

.