Estudiants internacionals

Si ets estudiant de fora d'Espanya hauràs de resoldre alguns procediments administratius abans i després de la teva arribada a Barcelona. En cas que siguis d'un país no membre de la Unió Europea, et recomanem que comencis els tràmits amb diversos mesos d'antelació.

Estudiar amb nosaltres

Abans de començar el curs hauràs de presentar els següents documents acadèmics a Gestió Acadèmica (UPF Barcelona School of Management, Balmes 132-134, 08008 Barcelona) presencialment o per correu postal:

 • Estudiants amb titulació universitària de la Unió Europea
  • Fotocòpia compulsada de la teva titulació universitària
  • Fotocòpia compulsada del teu expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • Traduccions jurades oficials al castellà, el català o l'anglès dels documents exposats anteriorment, si escau 1
 • Estudiants amb titulació universitària de fora de la Unió Europea
  • Fotocòpia compulsada de la teva titulació universitària legalitzada. La legalització per via diplomàtica és un tràmit que hauràs de fer al teu país d'origen i consisteix a segellar el teu títol universitari d'acord amb els convenis internacionals que el teu país tingui amb Espanya. Has de fer aquest tràmit al país on vas obtenir la teva titulació universitària. Et recomanem consultar el web del Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació o el web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport:
   • Per als països subscrits al Conveni de L'Haia, cal obtenir el segell de la Postil·la de L'Haia.
   • Per als països subscrits al Conveni Andrés Bello o per als països que no estiguin subscrits a cap conveni, la legalització per via diplomàtica necessita tres segells: el del Ministeri d'Educació del país emissor del títol, el del Ministeri d'Afers Estrangers del país en qüestió i el de la representació consular espanyola al país emissor del títol.
  • Fotocòpia compulsada del teu expedient acadèmic legalitzada. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • Traduccions jurades oficials al castellà, el català o l'anglès dels documents exposats anteriorment, si escau 1
  • Sol·licitud d'autorització per a cursar estudis de postgrau

1Si el teu títol universitari i expedient acadèmic estan redactats en un idioma diferent del català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès, hauràs d'acompanyar-los d'una traducció jurada oficial al català, castellà o anglès. Les traducció jurades es trameten a través d'un traductor jurat autoritzat i inscrit a Espanya, a través de qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat Espanyol a l'estranger o, finalment, a través de la representació consular o diplomàtica a Espanya del teu país d'origen. Pots consultar una llista de traductors jurats a l'Associació de Traductors i Intèrprets Jurats de Catalunya.

Viure a Barcelona

Abans de començar el curs hauràs de fer una sèrie de tràmits per regularitzar la teva estada a Espanya. A més, et recomanem consultar el web de Viure a Barcelona.

 • Estudiants de la Unió Europea
 • Estudiants de fora de la Unió Europea
  • Tramitar el visat d'estudiant
  • Obtenir cobertura sanitària durant tota la teva estada a l'estranger. La teva assegurança mèdica ha d'estar escrita en castellà (en cas contrari, hauràs de fer-la traduir per un traductor jurat i legalitzar-la amb el segell al teu consolat o ambaixada) i ha d'incloure tots els imports en euros. És important que inclogui assistència mèdica, hospitalització en cas d'accident i intervencions quirúrgiques. Cobertis ofereix assegurances mediques per a estudiants estrangers de la UPF Barcelona School of Management (pots contractar qualsevol de les pòlisses "incoming").
  • Tramitar el NIE (Número d'Identitat d'Estranger) un cop siguis a Barcelona
.